Hääkuvauksen yleiset sopimusehdot

  1. Tekijänoikeudet

Kaikki tekijänoikeudet säilyvät valokuvaajalla. Hän saa käyttää kuvia portfoliossaan, blogissaan, kuvakilpailuissa sekä muussa valokuvaukseen liittyvässä markkinoinnissa ilman erillistä lupaa, ellei asiasta sovita toisin. Tämä kirjaus tehdään kuvaussopimukseen. Valokuvaaja sitoutuu kunnioittamaan asiakkaan yksityisyyttä ja käyttämään tilannekohtaista harkintaa kuvien esillepanossa.

Asiakas saa julkaista kuvia, teettää paperikuvia ja muita fyysisiä tuotteita missä tahansa ei-kaupallisessa tarkoituksessa. Asiakkaan täytyy mainita kuvaajan nimi kuvien julkisen käytön yhteydessä (esim. Facebook, Instagram, lehdet jne). Kaupalliseen tarkoitukseen on neuvoteltava erillinen lisenssi tämän sopimuksen ulkopuolella. Mikäli asiakas itse muokkaa kuvia, hänen täytyy mainita siitä erikseen kuvan yhteydessä, jos kuvia esitetään julkisesti.

Kuvien tyyli, kattavuus ja tuhoutuminen

Asiakas on nähnyt kuvaajan aiempia töitä, mutta hyväksyy sen, että kuvaustyyli voi muuttua ajan myötä tai olosuhteiden takia. Kuvaaja ei takaa, että kuvat ovat tyyliltään samanlaisia kuin aiemmat kuvat. Kuvaaja päättää kuvien taiteellisen tyylin vallitsevien olosuhteiden mukaan oman harkintansa mukaisesti. 

Toimitettavien kuvien valinta on täysin kuvaajan harkinnassa. Kuvat toimitetaan JPG-formaatissa ilman vesileimaa, kuvien raakatiedostoja ei toimiteta. Asiakkaalla ei ole oikeutta nähdä kaikkia päivänä otettuja kuvia, jos ne eivät kuvaajan näkemyksen mukaan ole tarpeeksi hyviä teknisesti tai taiteellisesti. 

Johtuen häiden nopeatempoisesta luonteesta ja vieraiden arvaamattomista liikkeistä, mitään yksittäistä tapahtumaa ei taata kuvattavan. Kuvaaja ei ole korvausvelvollinen, jos jotain tiettyä tapahtumaa ei ole ikuistettu. Kuvaaja on velvollinen huolehtimaan kuvien huolellisesta varmuuskopioinnista. Varmuuskopiointivelvollisuus päättyy 6kk häiden jälkeen, eikä kuvaajalla ole sen jälkeen mitään velvollisuutta säilyttää asiakkaan kuvia.

Sopimuksen purku

Koronatilanteesta aiheutunut juhlien peruutus tai siirto on maksutonta, sillä hääpari ei voi itse vaikuttaa virustilanteeseen. Suositeltavaa olisi, että ensiksi kartoitetaan siirtomahdollisuus, kuin peruminen. Kuvaaja suostuu siirtoon, mikäli uusi kuvauspäivä on vain aikataulullisesti mahdollinen.

Muusta syystä peruutetuista juhlista kuvaaja laskuttaa 30% kuvauksen hinnasta, sekä jo toteutuneet kulut (esim. matkakulut), koska kuvaaja kieltäytyy kaikista muista päivää koskevista työtarjouksista. 

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovittelemalla. Viime kädessä erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

  1. Sopimuksen lisäykset ja muutokset

Kaikki lisäykset ja muutokset sopimukseen on tehtävä kirjallisesti.

%d bloggers like this: